Avis legal

Els elements gràfics, dissenys, fotografies, imatges digitalitzades, imatges audiovisuals, enregistraments sonors de composicions musicals i, en general, tots els continguts d’aquesta pàgina web, així com codis font es troben degudament protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial. FG es reserva tots els drets derivats del contingut de la present pàgina web incloent-hi les marques registrades, i aquests drets de la seva propietat. Així mateix, queden reservats els drets dels respectius titulars de tots els continguts. La reproducció total i / o parcial dels continguts per l’usuari no implica llicència o cessió de cap dels drets de propietat derivats dels continguts, ni cap la seva interpretació com a tal. L’usuari no té ni obté cap dret a reproduir els mateixos de cap manera que no sigui per al seu ús personal i privat sense consentiment previ. En conseqüència és obligació de l’usuari respectar el que estipula aquest “avís legal” i quants drets dimanen dels esmentats continguts. En cas contrari, d’incompliment pot comportar la interposició d’accions legals i l’aplicació de les sancions establertes en el codi penal, la llei 23/06 de propietat intel·lectual, la Llei 19/06 de mitjans de tutela, la llei de marques i la llei de competència deslleial, sense perjudici de quants altres textos legislatius siguin aplicables.